Aplikacja wspomagająca pakowania DSG MAG

Aplikacja mobilna wspierająca pakowanie towaru.

Celem wdrożenia aplikacji mobilnej w magazynie Klienta, była weryfikacja pakowanych towarów z dokumentami zamówień (sprzedażowymi i zakupowymi). Dzięki niej udało się wyeliminować pomyłki związane z błędnym wydaniem / przyjęciem towaru, a tym samym zmniejsza koszty ponoszone z tytułu zwrotów.

Aplikacja działa w trybie on-line, odczytywane dane są zapisywane w bazie w czasie rzeczywistym, a zatem niezbędne było zapewnienie urządzeniom mobilnym dostępu do sieci bezprzewodowej WiFi. Aplikacja działa na urządzeniach z systemem WIN CE6.0. W przypadku tego wdrożenia zostały zastosowane urządzenia marki Zebra, model MC2180. Urządzenia posiadają dotykowe, kolorowe ekrany oraz laserowy czytnik kodów kreskowych.

System składa się z następujących modułów: Przyjęcia, Wydania, Kody.
Moduł Przyjęcia służy do kompletowania dokumentów przyjęcia PZ i FZ.
Moduł Wydania służy do kompletowania dokumentów przyjęcia WZ, FS.
Moduł Kody służy do nadawania kodów kreskowych towarom występującym w bazie danych.Aplikacja mobilna wspierająca pakowanie towaru DSG Software

Wybrana funkcjonalność aplikacji:

 • Aplikacja jest przystosowana do czytania kodów EAN13 jak i QR. W momencie zaczytania kodu QR ilość towaru zostaje pobrana z kodu i wpisana do pozycji dokumentu. Operator w tym przypadku nie musi martwić się o wpisanie ilości. Po każdorazowym zaczytaniu kodu wyświetlana jest informacja jaki kod został przed chwilą użyty(żółte pole obok przycisku P – EAN lub QR).
 • Na ekranie terminala mobilnego operator widzi nie zamknięte faktury z ostatnich kilku dni. Za pomocą odpowiednich oznaczeń, widzi również które dokumenty zostały już rozpoczęte i są w trakcie pakowania (do realizacji – biały, w trakcie realizacji – żółty, zrealizowane – zielony, niedokończony – czerwony).
 • Operator ma możliwość wyświetlenia dokumentów zakończonych (przycisk filtr), np. z poprzedniego dnia, ale bez możliwości ich edycji.
 • Każdy wydrukowany dokument sprzedażowy (fv czy paragon) posiada kod kreskowy. Po odczytaniu go, aplikacja mobilna automatycznie pobiera z dokumentu zapisanego w bazie danych listę produktów do skompletowania. Otwarty w ten sposób nowy dokument pozostaje aktywny, do chwili odczytania kolejnego kodu identyfikującego kolejną fakturę. Następuje odczyt towarów z listy i sama kompletacja.
 • Aplikacja reaguje na różnice w ilościach odczytanego towaru, za pomocą sygnałów dźwiękowych, jak i odpowiedniej kolorystyki na odczytanej pozycji. Każda z pozycji jest podświetlona na odpowiedni kolor. Są to statusy, które mówią operatorowi o stopniu skompletowania danej pozycji, i tak: kolor biały – pozycja jeszcze nie edytowana, ilość zero, kolor żółty – ilość skompletowana mniejsza niż w dokumencie, kolor zielony – ilość zgodna z dokumentem, kolor czerwony – ilość większa niż w dokumencie.Aplikacja mobilna wspierająca pakowanie towaru DSG Software
 • Jeśli odczytany towar nie występuje na fakturze lub paragonie, aplikacja informuje o tym operatora sygnałem dźwiękowym oraz odpowiednim komunikatem na ekranie.
 • Aplikacja aktywnie pobiera informacje o towarze, w tym o jego wadze. Służy to do planowania ilości paczek potrzebnych do realizacji danego zamówienia. Po osiągnięciu ustalonej wagi, system zwróci komunikat operatorowi o konieczności użycia kolejnego opakowania i wydruku kolejnego listu przewozowego. Cały czas dostępna jest również informacja o ilości paczek przypisanych do zamówienia.Aplikacja mobilna wspierająca pakowanie towaru DSG Software
 • Po skończonej kompletacji i wydruku listów przewozowych, aplikacja mobilna umożliwia ich odczyt i powiązanie z danym zamówieniem (możliwość przypisania kilku listów przewozowych do jednego zamówienia). Informacja ta jest synchronizowania z systemem głównym Klienta (ERP i oscommerce). Równocześnie następuje zmiana statusu zamówienia na „wysłane”.
 • Jednocześnie może być kompletowana dowolna ilość dokumentów, ale dane zamówienie może być obsługiwane wyłącznie przez jednego operatora w danym momencie.
 • Podczas pracy systemu rejestrowane są również czasy trwania danej kompletacji – start od momentu odczytania numeru faktury i stop, który następuje po odczytaniu kodu dostawy i zamknięciu zamówienia odpowiednim przyciskiem. Informacja ta jest również przenoszona do systemów nadrzędnych i służy późniejszej analizie wydajności pracy.
 • Aplikacja obsługuje sprzedaż pakietową towarów, jako dodatkowe jednostki miary
 • Moduł PZ nie ma możliwości dodawania gratisów oraz dodawania listów przewozowych.
 • Moduł Kody Kreskowe służy do nadawania kodów kreskowych wybranych towarom. Aplikacja udostępnia pole, gdzie wpisywany jest kod. Można to zrobić również przy użyciu czytnika. Poniżej dostępny jest filtr, po którym możliwe jest szukanie artykułu, po symbolu lub nazwie. Następuje dodanie kodu do bazy danych, czego wynikiem jest odpowiedni komunikat. Od tej chwili można używać dodanego kodu w obrębie całej aplikacji. Aplikacja nie pozwala dodać kodu do artykułu który już go posiada.

 

W kolejnym etapie rozwiązanie mobilne zostało również rozbudowane o moduł prezentacyjny. Wszystkie operacje wykonywane na terminalach mobilnych, są równocześnie wyświetlane na ekranie dużego monitora (telewizora). Dzięki temu zarówno operatorzy jak i pozostały personel pracujący w firmie Klienta, mają bardzo dokładną i podawaną w czasie rzeczywistym informację o aktualnie realizowanych zamówieniach i ich statusach.