Wersja 2003.2.2 (2003.2.2.18000) z dnia 24.04.2020

W dniu dzisiejszym opublikowana została wersja enova365 o numerze 2003.2.2, w której zaimplementowane zostały następujące zmiany:

W module Kadry i Płace:

 1. Zmiany w zakresie szkoleń BHP – wydłużenie ważności szkoleń BHP okresowych
 2. Nowe wzory raportów:
  • Wniosek RSP-C – świadczenie dla zleceniobiorców, składany za zleceniobiorców przez przedsiębiorców
  • nowy wzór oświadczenia ZUS do opieki
  • podkładka generowana do Excela wykazu pracowników do dofinansowań FGŚP
 3. Aktualizacja wskaźników – opieka, wydłużenie okresu epidemii
 4. Nowa czynność do seryjnej zmiany kwoty wynagrodzeń wraz z czynnością do przywrócenia
 5. Aktualizacja Ewidencji czasu pracy pod kątem postojów (5 ewidencji)
 6. Poprawa błędów: chorobowe (3 błędy), Postojowe a inna waluta niż PLN
 7. Obsługa postojowego na zestawieniach czasu pracy
 8. Zmiana w rozliczeniu składek PPK związana z interpretacją przepisów naliczania składek PPK za okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

W module Księgowość:

 1. Poprawa w e-deklaracji CIT8 w zakresie niestandardowej kolejności pól 74, 76 oraz 75, 77
 2. Aktualizacja odsetek od 9 kwietnia 2020 oraz korekta stopy odsetek w transakcjach handlowych
 3. Poprawa błędnej aktualizacji odsetek w transakcjach handlowych wykonanej w wersji 2003.1.1
Categories: Aktualności