Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe. Nasza firma oferuje rozwiązania wspierające procesy magazynowe w firmie.

oprogramowanie magazynowe DSG SoftwareOprogramowanie magazynowe, które oferujemy zabezpieczają procesy magazynowe, takie jak przyjęcia towarów, wydania towarów, inwentaryzację, miejsca składowania, przesunięcia między magazynowe, obsługa numerów partii.

Umożliwiamy kontrolę ilościową i asortymentową przyjmowanego do magazynu towaru pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem, bezbłędną lokalizację towarów w magazynach, drukowanie etykiet na dowolnym etapie procesu magazynowania.

 

Oprogramowanie magazynowe DSG Mag (WMS – Warehouse Management System) działa w trybie on-line. Składa się z części stacjonarnej, instalowanej na komputerach typu PC, oraz mobilnej, jako klient instalowany na terminalach (komputerach) przenośnych.

Wszystkie czynności związane z towarem, jak przyjęcia, wydania, przesunięcia, czy inwentaryzacja, dokonuje się za pomocą terminali mobilnych. Aplikacja stacjonarna umożliwia zarządzanie lokalizacjami na magazynie oraz obsługę floty urządzeń (drukarki etykiet, komputery mobilne).DSG Software Magazyn

Dokumenty powstające w DSG Mag mogą być przenoszone do systemu nadrzędnego ERP na żądanie, bądź automatycznie. Aplikacja obsługuje wiele magazynów, umożliwiając przyjęcia towarów na różne magazyny logiczne.
Dostęp do aplikacji jest możliwy jedynie dla zalogowanych użytkowników, gdzie logowanie może odbywać się za pomocą kodu kreskowego (indywidualny dla każdego operatora / pracownika magazynu) lub z listy operatorów.
Wszelkie informacje o zdarzeniach występujących w środowisku są zapisywane (log).
Aplikacja wspiera podstawowe procesy magazynowe: przyjęcia i wydania towaru (wewnętrzne i zewnętrzne), przesunięcia między magazynowe, kompletacje zamówień, inwentaryzacje. Dodatkowo lokalizacje towaru oraz wydruk etykiet.

 

Ogólna charakterystyka modułów:

 1. Przyjęcia towarów – System umożliwia wykonywanie przyjęć towarów, zarówno wewnętrznych (PW), jak i zewnętrznych (PZ). Przyjęcie jest dokonywane na postawie wprowadzonego w systemie ERP zamówienia do dostawców (kompletacja), bądź jako rejestrację towarów podczas dostawy (zlecone lub niezlecone). Przyjmowany towar może być w tym miejscu oznakowany, z poziomu terminala za pomocą etykiet wydrukowanych na drukarce etykiet (kod towaru, data ważności, partia). Moduł umożliwia rozlokowanie towaru na docelowe lokalizacje w magazynie.
 2. Wydania towarów – System umożliwia wykonywanie wydań towarów, zarówno wewnętrznych (RW, np. wydanie surowców do produkcji), jak i zewnętrznych (WZ). Wydanie jest dokonywane na postawie wprowadzonego w systemie ERP zamówienia od odbiorców (kompletacja, podobnie jak w przypadku przyjęcia), realizowane jako koszyk (kompletacja towaru przy udziale Klienta), bądź też jako rejestrację towarów podczas wydania (decyzja magazyniera).
  W scenariuszu z uwzględnianiem lokalizacji towaru, mobilny system WMS ma możliwość pokierowania magazyniera / operator do lokalizacji, gdzie znajduje się odpowiedni towar o odpowiedniej partii lub dacie ważności.
  Wydanie może realizować więcej niż jeden magazynier. Ponadto dokument rozpoczęty przez danego operatora, może być zakończony i potwierdzony przez innego np. podczas zmiany załogi miedzy I i II zmianą.DSGSoftware_portablePrinter
  Aplikacja działa zadaniowo, tzn. pracownik magazynowy rozpoczynając proces wydania / kompletacji, otrzymuje informacje, jaki towar i skąd ma odebrać. Pozycje każdego zamówienia są układane w odpowiedniej kolejności uwzględniając odpowiednią i najkorzystniejszą trasę zbiórki. Pobranie każdego towaru jest każdorazowo potwierdzane odczytem kodu kreskowego oraz rejestracją miejsca składowania.
 3. Przesunięcia między magazynowe – Aplikacja mobilna umożliwia dokonywanie przesunięć miedzy magazynowych, pomiędzy dowolnie wybranymi magazynami. Funkcjonalność przydatna np. przy przesuwaniu surowców do produkcji, jak również do przesuwania towaru na magazyny z drugiego oddziału czy vansellerów.
 4. Inwentaryzacja – System umożliwia inwentaryzowanie towarów, zarówno częściowe jak i całkowite. Aplikacja pomaga w inwentaryzacji na wybranych lokalizacjach, produktach lub grupach produktowych. Realizacja pozycji inwentaryzowanego towaru odbywa się poprzez odszukanie wybranego towaru z listy lub poprzez skanowanie kodów kreskowych towarów.
 5. Lokalizacje – Funkcjonalność implementowana dla modułów aplikacji mobilnej DSG Mag: przyjęć i wydań towarów, przesunięć oraz inwentaryzacji. Magazyny firmy są podzielone na strefy i miejsca odkładcze. Każda powstała w ten sposób lokalizacja jest odpowiednio oznaczona, również w postaci kodu kreskowego, który umożliwi szybkie rejestrowanie lokalizacji towaru. Lokalizacja towaru musi być rejestrowana każdorazowo na terminalu mobilnym przy każdej operacji magazynowej.
  Wersja mobilna modułu umożliwia przyjęcie towaru do lokalizacji, wydanie towaru z lokalizacji oraz przesunięcie towaru między lokalizacjami, bez ingerencji w zapas towaru.
  Za pomocą dodatku stacjonarnego, możliwe jest wykonanie wszystkich powyższych operacji związanych z towarami i ich lokalizacjami (dodanie towaru do lokalizacji, zdjęcie towaru z lokalizacji, przesunięcie towaru między lokalizacjami). Dodatkowo za jego pomocą można zweryfikować ilość towarów w lokalizacjach (reprezentacja wizualna). Dzięki niemu otrzymujemy pełną informację o danej lokalizacji, wraz z dokładnymi informacjami o towarze w niej się znajdującym.

warehouse-DSG-2

 

Informacje dodatkowe

Podczas tworzenia dokumentów magazynowych informacje o kontrahencie / dostawcy, formy płatności, ustalone ceny, ilości towaru są automatycznie pobierane lub aplikacja pozwala na wyszukanie i wybranie tych informacji z listy. W każdym momencie tworzenia dokumentu operator ma dostęp do dowolnych informacji o towarze, jak nazwa, kod, kod kreskowy, jednostka miary, ilość do zrealizowania, jeśli jest taka potrzeba to ceny towaru oraz sumy zrealizowanych pozycji.

Wszelkie różnice towarowe pomiędzy dostawą a zamówieniem mogą być modelowane w dowolny, ustalony podczas procesu wdrożenia sposób. System monitoruje wszystkie różnice, jak inna ilość towaru, towar nadmiarowy lub jego brak, blokując lub nie możliwość zamknięcia takiego zamówienia.
W przypadku braku kartoteki towarowej w systemie nadrzędnym (np. przy przyjęciu nowego towaru), system umożliwia jej dodanie z minimalną ilością danych potrzebnych do jej utworzenia. Resztę informacji o towarze należy uzupełnić w systemie stacjonarnym.
Dokumenty mobilne są oznaczone odpowiednimi statusami informującymi o stanie realizacji danej operacji.
Istnieje możliwość integracji rozwiązania z firmami kurierskimi, tak aby automatycznie tworzyć listy przewozowe i oznaczać wysyłany towar odpowiednimi etykietami logistycznymi.


Oprogramowanie magazynowe DSG Mag jest w pełni zintegrowana z systemami ERP:


 


Przykłady naszych aplikacji magazynowych:

 • aplikacja wspomagająca procesy gospodarki magazynowej, m.in. przyjmowanie i wydawanie towarów, przesunięcia między magazynowe,
 • mobilny koszyk – aplikacja mobilna umożliwiająca rejestrowanie zamówień z Klientem oraz zapisująca je w czasie rzeczywistym w systemie nadrzędnym,
 • aplikacja wspomagająca pakowanie towarów,
 • inwentaryzacja,

 

W celu poznania szczegółów SKONTAKTUJ się z nami.