Aplikacja do obsługi rajdów samochodowych

Niezwykle ważnym segmentem działalności Klienta firmy DSG Software jest motosport, czego skutkiem była budowa własnej stajni rajdowej, która oferuje konstruowanie i dostosowanie samochodów do wymogów rajdowych. Firma jest również samodzielnym organizatorem profesjonalnych rajdów samochodowych. Od 2011 roku organizuje cykl zawodów przy współpracy z Polskim Związkiem Motorowym.
Projekt zakładał stworzenie aplikacji obsługującej cykl imprez sportowych w postaci rajdów samochodowych.

Wybrana funkcjonalność systemu:

 • autentykacja użytkowników obsługujących rajd ( podział na role i funkcje użytkownika) aplikacja jest zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem. Wprowadza szereg uprawnień dla użytkowników (administrator, kontroler, oglądający, dostęp do pomiaru czasów.
 • tworzenie mistrzostw i skupienie w nich poszczególnych rajdów (widoki i funkcjonalności tworzenia, edytowania i usuwania mistrzostw oraz klasyfikacji wg klasy zawodnika, historii startów zawodnika, porównywania czasów z rajdu).
 • stworzone zostały mechanizmy dodawania, usuwania i modyfikowania zasad punktacji dla danych mistrzostw (indywidualna punktacja mistrzostw według klas , grup rajdowych , rajdów).
 • generowanie rajdu – dodanie ilości dni rajdu – etapów; dodanie odcinków rajdu; dodanie punktów kontroli czasu(PKC), serwis, punkty start, meta lotna, meta końcowa; tworzenie harmonogramu odcinków i PKC
 • harmonogram danego rajdu – umożliwia dodawanie w odpowiedniej kolejności nowych rekordów (odcinki i PKC) jako dni rajdu. Przykładowy harmonogram może być pobrany w odpowiednim formacie. Można go następnie zmodyfikować i wgrać z powrotem do panelu zarządczego (eksport harmonogramu do pliku CSV / import harmonogramu rajdu z pliku CSV).
 • tworzenie własnych klas oraz grup rajdowych
 • tworzenie własnych typów odcinków rajdów
 • tworzenie listy zawodników do rajdu z podziałem na klasy, grupy
 • tworzenie nazw załogi z przypisaniem do niej marki samochodu oraz pojemności
 • dodawania pola wyboru producenta opon
 • obsługa wyświetlania flag narodowości (narodowość dla kierowcy i pilota w pliku ustawiamy według ISO 3166-1-alpha-2 )
 • importowanie listy zawodników w formacie CSV lub Excel
 • generowanie karty drogowej zawodnika
 • możliwość personalizowania rajdów, przez dodanie elementów graficznych w postaci indywidualnych banerów
 • generowanie pliku PDF z listą startową całego rajdu oraz generowanie kart kontroli czasu (PDF)
 • panele kontroli odcinków z informacją dla organizatorów panel kontroli odcinka / panel kontroli PKC – umożliwia organizatorom wgląd w dane danego odcinka, kto wystartował, jaki ma aktualny czas
 • panele pokazujące najlepsze wyniki na danym odcinku sportowym
 • wiadomości sms do zawodników zawierających informację o czasie startu w zawodach, czasie uzyskanym na danym docinku, ilości minut do następnego PKC, informację o uzyskanej karze, info od organizatorów
 • panel kary – Kary doliczane do czasu zawodnika na odcinku lub PKC. W systemie przypisywane są do nr odcinka lub PKC, zawiera informacje o numerze zawodnika, karę i jej opis kary.
 • statystyki z całego rajdu generowane do pliku CSV
 • podanie średniej prędkości na danym odcinku oraz straty załóg na km
 • informacje o wszystkich operacjach dokonywanych przez operatorów są zapisywane w bazie danych.
 • system współpracuje na wejściu / wyjściu z urządzeniami typu fotocela, gdzie po „przecięciu” jej, rejestrowany jest w bazie danych czas w odpowiednim formacie
 • czas operacyjny pobierany jest z serwera, na którym znajduje się aplikacja (włączona na serwerze synchronizacja z wybranym ntp oraz synchronizacja urządzeń końcowych wg tego czasu – synchronizacja urządzeń pomiarowych)
 • dla kibiców dostępny jest on-line panel czasów ekip startujących, z różnymi widokami (wyświetlanie na żywo wyników z podziałem na grupy, klasy, etapy, odcinki sportowe; wyświetlanie na żywo kar oraz dyskwalifikacji; wyświetlanie na żywo wyników mistrzostw z podziałem na klasy, grupy, rajdy, mistrzostwa)
 • aplikacja działa w oknie przeglądarki w trybie rzeczywistym (on-line). W przypadku braku dostępu do sieci została wyposażona w mechanizmy śledzenia zmian oraz magazynowania wyników, a po wejściu na powrót w tryb on-line – aktualizację bazy danych
 • rozbudowana o funkcjonalność zegara w formie prezentacyjnej na ekranach tabletów (tryb full screen), odliczającego czasy do startu.
 • Prezentacja załóg będących aktualnie na odcinku oraz biegnący czas rajdu
 • Pełna responsywność, pozwalająca na wyświetlanie aplikacji na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową