Importer dokumentów magazynowych do Comarch ERP Optima

Importer dokumentów magazynowych DSG Importer pozwala na na automatyczny import dokumentów przyjęć i wydań zarówno zewnętrznych, wewnętrznych i produkcyjnych do systemu ERP Optima. Źródłem danych jest odpowiednio przygotowany plik Microsoft Excel lub inny tekstowy. Aplikacja posiada szereg ustawień. Pozwala na wybór dowolnego rejestru magazynowego (pobierany na bieżąco z Comarch ERP Optima), dowolnego magazynu z systemu nadrzędnego oraz na dowolny zakres czasowy wykonywanej operacji.

Po poprawnym wykonaniu importu otrzymujemy raport z przeprowadzonych działań oraz informację, jakich danych nie udało się zaimportować i z jakich przyczyn. Informację tą możemy skopiować lub wydrukować.

Działa zarówno na bazach lokalnych jak i zdalnych.

Importer dokumentów magazynowych DSG Importer CDN Optima

Importer dokumentów magazynowych DSG Importer CDN Optima