Mobilny magazynier DSG MAG

Projekt zrealizowany dla dużej hurtowni AGD RTV z południowej Polski.
Zakładał dostarczenie oprogramowania i urządzeń automatycznej identyfikacji do obsługi procesów magazynowych. System obejmował obsługę procesów przyjęcia, wydania towarów, przygotowanie zamówień (kompletacja) oraz inwentaryzację.
Aplikacja współpracuje z systemem nadrzędnym ERP za pośrednictwem sieci bezprzewodowej WLAN, a dane są wymieniane w czasie rzeczywistym. DSG MAG posiada własną bazę danych, dzięki czemu operacje magazynowe prowadzone na terminalach mobilnych nie zakłócają pracy systemu ERP, są bezpieczne i w pełni edytowalne.

W kolejnym etapie rozwiązanie zostanie rozszerzone o funkcjonalność obsługi lokalizacji towarów na magazynach firmy.  Każda lokalizacja na magazynie będzie odpowiednio oznaczona w postaci kodu kreskowego. Lokalizacja towaru będzie obowiązkowo / nieobowiązkowo rejestrowana każdorazowo na terminalu mobilnym przy przyjęciu oraz wydaniu towaru z magazynu. Dodatkowo aplikacja umożliwi funkcjonalność przyjęcia i wydania towaru do i z lokalizacji (bez ingerencji w zapas towaru), zmianę lokalizacji, weryfikację ilości towarów w lokalizacjach.