Wykonanie instalacji RFID w placówce Poczty Polskiej

Projekt zakładał pilotażowe wykonannie sieci RFID w jednej z placówek Poczty Polskiej na Wydziale Ekspedycyjno-Rozdzielczym (WER) .

Celem pilotażu była analiza możliwości wykorzystania technologii RFID w optymalizacji wybranych procesów biznesowych oraz poprawa ich efektywności w mierzonych wskaźnikach.

Projekt umożliwiał monitorowanie czasów przebywania paczek na obiekcie, śledzenie wybranych wózków oraz wyszukiwanie konkretnych przesyłek, jak również lokalizowanie i prezentowanie w czasie rzeczywistym wszystkich oznaczonych paczek na terenie węzła WER. Projekt zakładał również opracowanie wizualizacji – odwzorowanie planu budynku w 2D lub 3D (dla wybranej lokalizacji) oraz odwzorowanie istniejących procesów w czasie rzeczywistym oraz plan rozmieszczenia sprzętu w WER.

W ramach projektu zespół DSG Software wykonał:

  • montaż czterech czytników RFID (Reader) na obiektach Poczty Polskiej, w uprzednio wyznaczonych i sprawdzonych miejscach
  • montaż i pozycjonowanie anten RFID, po cztery anteny RFID dla każdego czytnika
  • podłączenie czytników do szkieletu lokalnej sieci LAN
  • zasilenie czytników
  • montaż urządzeń sieciowych w serwerowni Klienta, w tym router brzegowy (wersja rack), modem do dedykowanego łącza oraz urządzenie typu serwer (wersja desktop)