Business Intelligence (BI)

Business Intelligence Business Intelligence (BI) to oparty na technologii proces analizy danych i przedstawiania przydatnych informacji, które pomagają właścicielom firm, menedżerom i innym użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych. BI obejmuje szeroką gamę narzędzi, aplikacji i metodologii, które umożliwiają organizacjom zbieranie danych z wewnętrznych systemów i źródeł zewnętrznych, przygotowują je Read more…

System WMS

Co to jest System WMS? System WMS (Warehouse Management System) to aplikacja obsługująca codzienne operacje w magazynie. Programy WMS umożliwiają scentralizowane zarządzanie zadaniami, takimi jak śledzenie stanów magazynowych i lokalizacji zapasów. Systemy WMS mogą być samodzielnymi aplikacjami lub częścią systemu Enterprise Resource Planning (ERP). Wczesne systemy zarządzania magazynem mogły zapewnić Read more…

System ERP

Co to jest system ERP? System ERP, czyli Enterprise Resource Planning to oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, które pozwala organizacji korzystać ze zbioru zintegrowanych aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem i automatyzacji wielu funkcji związanych z technologią, usługami i zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie ERP zwykle integruje wszystkie aspekty operacji biznesowych – Read more…

System B2B

B2B (ang. business-to-business) – określa relację występującą między podmiotami gospodarczymi (firmami / przedsiębiorstwami). B2B obejmuje:  przygotowanie ofert przygotowanie zamówień potwierdzania zamówień płatności realizację transakcji szukanie nowych ofert wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji marketing. W praktyce model Business-to-Business sprowadza się nie tylko do utworzenia łańcucha dostaw, lecz również do nawiązania Read more…